Agenda

KONGRES SPORTU WIEJSKIEGO

Centrum Olimpijskie w Warszawie, dn. 20-21 marca 2020 r.

PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy (20 marca 2020 r.)

10:00 Rejestracja uczestników

11:00 Oficjalne otwarcie Kongresu

11:20 Sesja plenarna: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sportu wiejskiego w Polsce

  • Eligiusz Małolepszy – Geneza i rozwój sportu w środowisku wiejskim w Polsce
  • Konrad Burdyka – Upowszechnianie sportu a współczesne przeobrażenia polskiej wsi – u progu wielkich wyzwań
  • Jakub Kalinowski – Rola samorządów w rozwoju aktywnych fizycznie społeczności lokalnych
  • Dariusz Pietranis – Rozwiązania systemowe w zakresie sportu na przykładzie województwa wielkopolskiego

12:20 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Sportu

12:35 przerwa kawowa/zwiedzanie stoisk

13:00 Debata „Z małych ojczyzn na olimpijskie areny” – prowadzą red. Krzysztof Ratajczak i Henryk Urbaś

14:30 obiad

15:30 Panele tematyczne (równoległe):

  • Panel I: Infrastruktura sportowa – jakiej potrzebuje polska wieś?
  • Panel II: Sport w kulturze wsi – nieodkryty potencjał?
  • Panel III: Talenty sportowe w małych społecznościach – jak je rozpoznać?

20:00 Uroczysta gala: „Kolacja z mistrzami”

Dzień drugi (21 marca 2020 r.)

09:30 Sesja plenarna pod patronatem KRUS

11:00 przerwa kawowa

11:30 Sesja plenarna: Praktyczne aspekty organizacji imprez sportowych w społecznościach lokalnych.

13:00 Podsumowanie i zamknięcie Kongresu.

13:30 obiad